Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 30 under 30
nguyễn hà đông
(TBTCO) - Ngày 2/2 tại TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố danh sách “30 Under 30”, danh sách bao gồm 30 người dưới 30 tuổi, tiêu biểu và nổi bật nhất.