Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 34 ngân hàng thương mại khuyến mại
thanh toán thẻ
(TBTCO) - Nằm trong chương trình hợp tác giữa Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) với adayroi và 34 ngân hàng thương mại triển khai chương trình khuyến mại vào mỗi thứ 3 hàng tuần khi mua sắm tại website www.adayroi.com.