Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
đất đai
(TBTCO) - Để hoàn thiện định hướng chiến lược, cơ chế, chính sách pháp luật đất đai trong thời gian tới, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần từng bước nâng cao công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, huy động và phát huy nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
hải quan
(TBTCO) - Nhằm chống thất thu thuế, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để kiểm tra trị giá hàng hóa, chống gian lận về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ theo Luật Hải quan và các thông tư của Bộ Tài chính.
kế toán, kiểm toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
agribank
(TBTCO) - Từ ngày 1/4/2020, Agribank dành 100.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
xuất khẩu gạo
(TBTCO) - Vừa qua, có 39 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu gạo, với 399.999,6 tấn. Trong đó, có 5 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu gạo lớn nhất, từ hơn 24 nghìn tấn lên đến hơn 96 nghìn tấn.
cảng Hải Phong
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn thống nhất việc thu phụ phí vào trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC trước vướng mắc của doanh nghiệp (DN).
kt
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
NH
(TBTCO) - Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến an toàn hệ thống.
họp báo chính phủ
(TBTCO) - Phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 diễn ra chiều 5/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đối với vụ việc 39 người thiệt mạng tại Anh, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để bảo hộ công dân Việt Nam.