Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 4 chủ đề ưu tiên
asem 13
(TBTCO) - Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á – Âu lần thứ 13 (ASEM 13) do Tổng cục Hải quan tổ chức tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh sẽ tập trung 4 chủ đề được ưu tiên, trong đó Hải quan Việt Nam tham gia tích cực vào đấu tranh chống hàng giả…
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Bên cạnh 4 chủ đề ưu tiên hợp tác, các Bộ trưởng Tài chính APEC đã bàn bạc, thống nhất cao việc đưa ra những giải pháp trong tất cả khuôn khổ của các nền kinh tế APEC, về việc phải tiến hành tái cơ cấu NSNN cũng như đảm bảo an toàn nợ công để ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững.