Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 4 tháng đầu năm
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 40,1 tỷ USD, giảm 13,4% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 18,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,4 tỷ USD, giảm 7,9%.
4 tháng dau nam bao hiem
(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với tổng doanh thu phí BH toàn thị trường ước đạt 37.141 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.
hoan thue
(TBTCO) - Theo Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hiện 704 hồ sơ xét hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), tăng 14,85% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số tiền xem xét giải quyết hoàn cho người nộp thuế là 3.602,3 tỷ đồng.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo báo cáo đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng số thu 4 tháng đầu năm do đơn vị thực hiện được 30.575,5 tỷ đồng, đạt 28,31% dự toán pháp lệnh.
thep
(TBTCO) - Theo tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam, ước 4 tháng đầu năm, sản xuất thép đạt 3,21 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt 124.427 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2016 (101.658 tỷ đồng) và đạt 35,77% dự toán (347.882 tỷ đồng).
Kiểm soát chi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm, trong đó tổng thu NSNN ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán và tổng chi 4 tháng ước đạt 393,38 nghìn tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán.
anh generali
(TBTCVN) - Số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm 2015 thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan, với doanh thu khai thác mới tăng hơn 43%. Kết quả đạt được là nhờ nỗ lực chung của toàn thị trường.
thang du XNK
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 4/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 90,97 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013. Cán cân thương mại hàng hoá 4 tháng/2014 thặng dư 2,05 tỷ USD.