Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 4 triệu cổ phiếu
bii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Louis Holdings vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Đỗ Thành Nhân - Ủy viên HĐQT Louis Holdings đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu BII.
gg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck TTB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
ton
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
di
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã CkDIG) vừa công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu DIG.
krm
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Mirae (mã Ck KMR) được niêm yết bổ sung hơn 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của KMR lên hơn 44,4 triệu cổ phiếu.
khang an
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư Địa ốc Khang An (mã Ck KAC) được niêm yết bổ sung gần 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của KAC lên gần 24 triệu cổ phiếu.
ktb
(TBTCO) - Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã Ck KTB) được niêm yết bổ sung hơn 13,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của KTB lên 40,2 triệu cổ phiếu.