Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 46/2015/TT-BTC
ca tra
(TBTCO) - Ngày 7/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.