Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 49 tỉ USD
(TBTCO) - Tập đoàn viễn thông Mỹ Verizon ngày hôm qua đã phát hành trái phiếu với tổng trị giá kỷ lục 49 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử phát hành trái phiếu doanh nghiệp.