Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 DNBH
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 16 (AIRM 16) và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 (AIC39) diễn ra từ ngày 4-6/12/2013 tại Đà Nẵng, hàng loạt các cuộc họp kỹ thuật đã diễn ra bên lề hội nghị.
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh và công tác quản lý tài chính đối với 5 doanh nghiệp.