Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 năm cuộc vận động dùng hàng việt
cuộc vận động dùng hàng việt
(TBTCO) - Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hiện có 92% người tiêu dùng quan tâm đến cuộc vận động, 63% xác định sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam và 54% khuyên người thân trong gia đình, bạn bè, người quen biết nên mua hàng Việt Nam.