Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 năm tiểu học
dtt
(TBTCO) - Chiều ngày 20/10, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi trình bày báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.