Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 ngành
du lịch
(TBTCO) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 29/4 đến 2/5), ngành du lịch các tỉnh, thành phố có các điểm du lịch lớn đều bội thu cả về lượng khách và doanh số.
Navigos Search
(TBTCO) - Theo Navigos Search, dự báo 3 ngành sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý III gồm Công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng và dệt may, khi lần lượt chiếm tỷ lệ 19%, 13% và 11% yêu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong 10 ngày đầu của tháng 7.