Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 thành phố
BM
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.
TT1
(TBTCO) - Dịch đến từ nhiều nguồn, nhiều hướng, mức độ phức tạp hơn, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận; phải theo dõi, sàng lọc 40.000 người vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, xử lý bệnh nhân 178 (khai báo vòng vo, thiếu trung thực) để răn đe giáo dục.
TT
(TBTCO) - Sáng nay, 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc trung ương khi mà 15 ngày tới được coi là “giờ vàng” quyết định chúng ta thành công hay thất bại trong chống dịch.
ký giao ước thi đua
(TBTCO) - 5 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh đã ký cam kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 với nội dung tập trung vào đẩy mạnh phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.