Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 triệu cổ phiếu
sm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã Ck ASM) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Lê Tuấn Anh - con ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc ASM, đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
kc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã Ck CII) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Bình -Tổng giám đốc CII vừa có thông báo đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu CII.
ss
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (mã Ck TTCG) vừa thông báo đăng ký bán bớt gần 5 triệu cổ phiếu TID của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa với mục đích cơ cấu lại nguồn tài chính.
hoang anh
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CkHAG) vừa công bố giao dịch cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Đoàn Nguyên Thu.
ppi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã Ck PPI) được niêm yết bổ sung 5 triệu cổ phiếu trên HSX.
hvg
(TBTCO) - CtyCP Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ.
cau don
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho CtyCP Thủy điện Cần Đơn (mã Ck SJD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX.
sd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI).