Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 triệu cổ phiếu
ppi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã Ck PPI) được niêm yết bổ sung 5 triệu cổ phiếu trên HSX.
hvg
(TBTCO) - CtyCP Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ.
cau don
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho CtyCP Thủy điện Cần Đơn (mã Ck SJD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HSX.
sd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI).