Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 5 tuyến xe buýt điện trợ giá
xe buyt
(TBTCO) - 5 tuyến xe buýt điện đưa vào hoạt động là dòng xe điện thân thiện với môi trường và có sức chứa từ 65 – 70 chỗ. Theo đó, 3 tuyến có giá vé là 7.000 đồng/khách thường và 3.000 đồng/học sinh, sinh viên; 2 tuyến giá vé là 5.000 đồng/khách thường và 3.000 đồng/lượt học sinh, sinh viên.