Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 50 cán bộ
NHP
(TBTCO) - Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong 33 ngày, từ 20/10 đến 28/11, bao gồm cả 3 ngày thứ 7.