Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 50 năm tới
biến đổi khí hậu
(TBTCO) - Nếu các nước Đông Nam Á bắt đầu áp dụng các hành động để kiểm soát biến đổi khí hậu ngay từ bây giờ, khu vực này sẽ có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế 12.500 tỷ USD trong 50 năm tới, ngược lại có thể gây nên tổn thất 28.000 tỷ USD.
Lá thư thứ 50 của Warren Buffett: đề cập đến người kế nhiệm
(TBTCO) - Trong suốt 50 năm ở cương vị lãnh đạo của Berkshire Hathaway, Warren Buffett đã phát triển Berkshire Hathaway từ một công ty dệt thất bại thành một đế chế khổng lồ. Tuy nhiên, Buffett hiện nay không còn kỳ vọng một sự thần kỳ tương tự sẽ xảy ra trong vòng 50 năm tới.