Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 550 tỷ euro
Gói 1.100 tỷ euro cứu kinh tế của ECB gây nghi ngại
(TBTCO) - Cuối cùng thì chương trình mua trái phiếu của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) nhằm hồi sinh nền kinh tế trì trệ ở khu vực đồng tiền chung cũng gây bất ngờ và thậm chí dấy lên nhiều nghi ngại.