Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 58 người chết
Lũ quét tại Afhganistan, 58 người chết
(TBTCO) - Lũ quét do mưa lớn những ngày qua cũng đã làm hư hại nhiều ngôi nhà của người dân.