Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 580 đơn vị sử dụng ngân sách
KBNN TTH
(TBTCO) - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế (TTH) Nguyễn Hoàng Đệ cho biết, đến thời điểm hiện nay, đã có 580 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) trên địa bàn tỉnh tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc.