Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
con dau
(TBTCO) - Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định, DN không cần ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN; được tự quyết định hình thức, nội dung con dấu… sẽ " cởi trói" cho DN, tạo điều kiện để DN phát triển mạnh thời gian tới.
luật đầu tư
(TBTCO) - Sáng 26/11/2014, tại hội trường, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư (sửa đổi) với tỷ lệ 422/ 424 phiếu thuận, chiếm 85,31% và Luật doanh nghiệp (sửa đổi) với tỷ lệ 425/ 428 phiếu thuận, chiếm 85,51% .