Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 tháng
môi trường kinh doanh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
apc
(TBTCO) - Công ty CP Chiếu xạ An Phú (mã Ck APC) công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 với mức lợi nhuận ròng vượt 5% kế hoạch năm, đạt 34,8 tỷ đồng.
bao viet
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (sau soát xét). Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.812 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ năm 2017.
xuat khau
(TBTCO) - Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công thương) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan đạt khoảng 8 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017.
BH
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 22.230 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; bồi thường ước đạt 9.231 tỷ đồng. Số liệu do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố.
bảo việt
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (trước soát xét). Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.790 tỷ đồng, tăng trưởng 37,8% (so với cùng kỳ năm 2017).
hp
(TBTCO) - Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với 27.595 tỷ đồng doanh thu và 4.425 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 30% và 27% so với cùng kỳ năm trước.
pvt
(TBTCO) - Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (mã Ck PVT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với mức lợi nhuận tăng đột biến, gấp hai lần cùng kỳ năm 2017 và vượt 68% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
seb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển điện miền Trung (mã Ck SEB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với doanh thu 181,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm 2018.