Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 tháng 2013
(TBTCO) - Tổng vốn đã đạt 510 tỷ USD tính đến nửa đầu năm 2013. Đây là con số tính toán lượng vốn bao gồm cả vốn cho các hình thức tái bảo hiểm truyền thống và phi truyền thống.
(TBTCO) - Trong bối cảnh khó khăn chung Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thu NSNN lũy kế đạt 1.874 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc KBNN Thái Nguyên đã chia sẻ về những giải pháp tích cực trong công tác thu- chi những tháng cuối năm.
kinh te hoi phuc
(TBTCO) - Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, nền kinh tế đang có nhiều dấu hiệu phục hồi khi GDP quý II tăng cao hơn quý I, sản xuất kinh doanh một số ngành tăng, đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện…