Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 tháng đầu năm 2013
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, số tiền bồi thường bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu là 1.251 tỉ đồng, tỷ lệ bồi thường là 170%.Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố thông tin này.
(TBTCO) - Tập đoàn AIA vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 với giá trị hợp đồng khai thác mới tăng trưởng 26%, đạt 645 triệu USD.
canh tranh bang ha phi va gianh giat khach hang
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2013, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 2,2%, đạt 11.878 tỷ đồng, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận mức tăng trưởng khá cao với doanh thu 3.467 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Đó là tổng số tiền thực bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2013 theo tổng hợp của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).