Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 triệu cổ phiếu
apc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã Ck APC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào 28/3/2019.
thep
(TBTCO) - Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã Ck VGS) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó 3 lãnh đạo của VGS đăng ký mua vào 9 triệu cổ phiếu, từ ngày 13/3 đến ngày 29/3.
nkg
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Thép Nam Kim (mã Ck NKG) thông qua phương án phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược với giá 22.300 đồng/CP.
ns
(TBTCO) - Ngày 26/2/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 31,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (mã Ck HKB).
kmr
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Mirae (mã Ck KMR) được niêm yết bổ sung 6 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu của KMR lên 40,3 triệu cổ phiếu.