Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 60 giải phóng thủ đô
Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô 60 năm qua
(TBTCO) - Ngày 4/10 tại Bảo tàng Hà Nội, Triển lãm thành tựu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển đã chính thức khai mạc.