Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
sao ta
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 7 triệu cổ phiếu ra công chúng của Cty CP Thực phẩm Sao Ta (mã Ck FMC).