Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
doi viet nam tuy truyen gia phong quan
(TBTCO) - Bác Hồ đã giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp 500 đồng bạc Đông Dương làm quỹ cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là khoản ngân quỹ đầu tiên của quân đội ta...