Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 70 tỉ đô
(TBTCO) - Kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của tập đoàn thương mại trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc có thể trị giá lên tới 70 tỷ USD và sẽ trở thành một trong những vụ IPO lớn nhất trong lịch sử.