Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 8 ngân hàng
LVP
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ký kết Hợp đồng vay hợp vốn trị giá 50 triệu USD với 8 Ngân hàng Đài Loan nhằm bổ sung nguồn ngoại tệ trung dài hạn, và đáp ứng một phần nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp trong nước.
BDS
(TBTCO) - Đó là các ngân hàng Eximbank, Bảo Việt, TienphongBank, Phương Đông, VPBank, Seabank, SCB, PVcomBank.
tin dung
(TBTCO) - 8 ngân hàng là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, VNCB, MHB, SHB, Bưu điện Liên Việt được chỉ định thực hiện thí điểm sản phẩm tín dụng liên kết 4 nhà.