Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 8 tháng 2013
ha lai suat
(TBTCO) - Lãi suất liên ngân hàng đang được duy trì ổn định ở mức thấp. Trần lãi suất huy động VND chỉ còn ở mức 7%/năm và chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 9%/năm.
(TBTCO) -Số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố ngày 16/9/2013 cho thấy, hoạt động xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng qua vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, đạt 85,16 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ.