Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 8 tuyến
tuyến metro
(TBTCO) - Đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ có 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố; 3 tuyến xe điện mặt đất (tramway) hoặc đường sắt một ray (monorail).