Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 8 tỷ đồng
rapid viet nam
(TBTCO) - Ông Đào Hữu Phúc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vừa ký quyết định phong tỏa tài khoản thực hiện cưỡng chế thu hồi trên 8,3 tỷ đồng tiền nợ thuế của Công ty CP Dinh dưỡng sinh học RAPID Việt Nam.
(TBTCO) - Kết quả tính toán sơ bộ của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An, sau 2 năm thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tính đến ngày 25/11, đã có 756 hộ nhận tiền bảo hiểm của công ty, với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.