Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 840 tỷ đồng
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) chính thức khởi công xây dưng trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn Hạ Long - Times Tower tại thành phố Hạ Long.