Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN
tổng bí thư
(TBTCO) - Hôm nay (2/2), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và TP. Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).