Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 89 điểm chợ hoa Xuân
cho hoa
(TBTCO) - Sở Công thương Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tuy nhiên người dân vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.