Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
bc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã Ck BCG) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
nhua
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã Ck NTP) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
ccl
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long (mã Ck CCL) vừa công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán 9,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.