Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thuế phú yên
(TBTCO) - Ông Công Văn Lãnh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Yên cho biết, 5 tháng đầu năm, đơn vị hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 125 doanh nghiệp (DN). Thông qua thanh tra, kiểm tra đơn vị ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt tiền chậm nộp trên 9 tỷ đồng.