Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 92 tỷ Euro mỗi năm
facebook italia
(TBTCO) - Trang mạng xã hội Facebook khiến Italy thiệt hại mỗi năm 92 tỷ euro, tương đương khoản nợ công tăng thêm mỗi năm tại quốc gia này.