Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 93 doanh nghiệp
cổ phần hóa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
thuế tuy hòa
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hải Phòng danh sách 93 doanh nghiệp (DN) nợ trên 21 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến tháng 7/2018.