Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 998/BTC-NSNN
(TBTCO) - Số tiền này được hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh Đắk Lắk khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra theo công văn số 998/BTC-NSNN Bộ Tài chính vừa ban hành.