Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa AdamKhoo
Adam Khoo
(TBTCO) - Đó là nhận định của diễn giả Adam Khoo - nhà đầu tư nổi tiếng, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, giáo dục của Singapore trong chương trình “Trò chuyện cùng Adam Khoo” vừa diễn ra tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).