Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa AEO
doanh nghiệp ưu tiên aeo
(TBTCO) - Sẽ xem xét, công nhận chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với một số doanh nghiệp từ khi đang xây dựng, hình thành cơ sở vật chất.
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Ngày 25/8, Tổng cục Hải quan đã ký ban hành quyết định (2496/QĐ-TCHQ) công nhận Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta là doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan (DN AEO), nâng tổng số DN AEO trên toàn quốc lên con số 20.
Bộ Tài chính, DN ưu tiên về hải quan
(TBTCO) - Sau hơn 3 năm thực hiện (2011-2014), đến nay, Chương trình doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan (DN AEO) đã được quy chuẩn và phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả phía cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp (DN).
(TBTCO) - Những điều kiện mới thông thoáng hơn cùng với những ưu tiên về thủ tục hải quan, thủ tục thuế đối với DN ưu tiên (DN AEO) đã được Tổng cục Hải quan công bố ngày 20/8/2013, tại Hà Nội.