Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Akihiko Tanaka
(TBTCO) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong buổi tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) – ông Akihiko Tanaka, vào chiều ngày 26/8/2013, tại Hà Nội.