Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa A.M. Best
BIC
(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best vừa công bố kết quả tái định hạng tín nhiệm năm 2020 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).
PVI
(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng quốc tế AM Best vừa công bố xếp hạng của Tổng công ty Bảo hiểm PVI năm 2020. Dưới đây là các đánh giá của AM Best khi công bố xếp hạng này.
(TBTCO) - A.M. Best, cơ quan đánh giá bảo hiểm cho biết ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế của Philippines do bão Haiyan (Hải Yến) gây ra là khoảng 14 tỷ USD, nhưng chỉ có 2 tỷ USD bảo hiểm thiệt hại.