Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ấn định thuế
chi cục thuế ngọc hồi
(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 38 quy định, nếu người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế và khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp. Không khai thuế, hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế… sẽ bị ấn định thuế.
KTSTQ
(TBTCO) - Tính đến 30/11/2018, toàn ngành Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan 6.554 cuộc, đã thực thu 1.928,5 tỷ đồng vào ngân sách từ việc ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính.
hải quan
(TBTCO) - Vừa qua, cơ quan hải quan ra quyết định ấn định tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số DN nhập khẩu hàng chịu thuế như ô tô, xe máy. Tuy nhiên, hiện chưa quy định rõ số thuế TTĐB do cơ quan hải quan ấn định thì doanh nghiệp được khấu trừ, dẫn đến vướng mắc trong thực hiện.
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, qua công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã phát hiện và ấn định số thuế phải thu thêm lên đến 328,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay.
thép không hợp kim bán thành phẩm
(TBTCO) - Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế.