Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa an hầu đan
thực phẩm
(TBTCO) - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thời gian vừa qua trên trang https//anhaudan.com, http//dieutriviemva.com có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.