Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa An Nhàn Hưu Trí
daiichi
(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên được cấp phép triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện vừa “trình làng” với 2 dòng sản phẩm chính “An Nhàn Hưu Trí” dành cho khách hàng là cá nhân và “Hưng Nghiệp Hưu Trí” dành cho khách hàng là doanh nghiệp.
(TBTCO) - Ngày 9/10, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được giới thiệu dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện đến người lao động, kể từ ngày 15/10 khi Thông tư 115/2013/TT-BTC có hiệu lực.