Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa an toàn đường thủy
duong thuy
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.