Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa an toàn giàn giáo
(TBTCO) - Tình trạng mất an toàn của hệ thống giàn giáo trong thi công gia tăng, dẫn đến các sự cố nghiêm trọng tại một số công trình. Do vậy, Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công xây dựng công trình.